De Arcturians

ArcturiansDe Arcturians zijn multidimensionele wezens afkomstig van Arcturus die betrokken zijn bij het transformatieproces van de Aarde.

Er zijn veel mensen die hun Arcturische afkomst voelen en zich bewust willen verbinden. De verbinding is er natuurlijk al, maar het is fijn je hiervan bewust te zijn. Dan kunnen je Arcturische kwaliteiten ook gestimuleerd en geactiveerd worden. Hierbij kun je denken aan telepathische gaven, healingkwaliteiten en gevoel van eenheidsbewustzijn en verbondenheid met alles en iedereen. Je eigen missie kan weer duidelijker worden. Ook kun je elkaar weer gaan herkennen als Arcturians op Aarde.

Een groep van Arcturians die niet op Aarde geïncarneerd zijn willen de mensen en de Aarde bijstaan in hun transformatieproces. Dit doen ze in de vorm van healing en in hun rol als gids. Ze kunnen telepatisch communiceren en ze communiceren ook graag in de universele taal van geometrie. Zo zijn ze bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor vele graancirkels.

Omdat de Arcturians verblijven in 5D en hoger, waar tijd en ruimte anders werkt dan in ons lineaire 3D bewustzijn, kunnen we ze op elk moment aanroepen en met hen communiceren of een healing ontvangen. Ze werken graag met mensen die er open voor staan en worden graag uitgenodigd om een healing te geven. Dit is hun missie, hun bijdrage aan de Galactische Samenleving.


* * *

Arcturians en de Sound Experience

Ik voel zelf een duidelijke connectie met de Arcturians en vraag ze om inspiratie als ik met de muziek voor de Sound Experience bezig ben. Ook het hele concept van de Sound Experience is van de Arcturians - maar  mogelijke ook anderen (zoals Asthar, de Hathors, Pleiaden, Sirius) afkomstig. De laatste tijd worden ze concreter in hun informatie in de vorm van channelings.

 

* * *

 

Arcturians over het 8ste chakra

achtste chakra30 december 2015

Kunnen jullie me wat vertellen over het 8stechakra en wat ik daarmee kan in de Sound Experience?

Jawel, het achtste chakra bevindt zich buiten je fysieke lichaam, alle chakra’s zijn multidimensioneel maar dit chakra vervult daarin een belangrijke functie. Het gedraagt zich als een poort naar de hogere dimensies. Het wordt niet beinvloed door je mind, je gedachten. Via dit chakra kun je multidimensioneel reizen, zelfs tijdreizen.

Als je met je gewaarzijn naar dit chakra gaat krijg je informatie binnen van jezelf uit de hogere dimensies. Vervolgens kun je deze informatie naar de rest van je chakra’s leiden en het in je aardse bewustzijn brengen. Dus het is goed om een Sound Experience te maken die van het basischakra naar het achtste chakra gaat en weer terug naar het basischakra, zodat de informatie geïntegreerd wordt in je aardse wezen.

De Arcturians

* * * 

 

Arcturians over tijd en muziek

3 januari 2016 

tijd en muziekDe relatie tussen muziek en tijd, willen jullie daar eens over uitweiden?

Muziek kan bestaan bij de gratie van tijd. Geluid is trilling van de lucht, de frequentie van een toon is het aantal trillingen per seconde, frequentie is de inverse van tijd (1/tijd).

Wat betekent dat als je naar muziek luistert? Als je echt in de muziek op gaat verdwijnt de tijd, je komt in tijdloosheid terecht. Dat is op zich niet zo vreemd, want als je tijd ‘vermenigvuldigt’ met frequentie valt de tijd weg. 1 seconde x 1/seconde = niets. En daarom is muziek de brug naar de hogere dimensies waar tijd als het ware niet bestaat. Zo simpel is het.

Dit is niet nieuw, jullie sjamanen hebben altijd al muziek gebruikt om contact te maken met hogere dimensies.
En nu weet je waarom.

Wow! Spelen specifieke frequenties dan nog een rol?

Ja, de tijd verdwijnt maar jij niet. Waar jij blijft heeft wel te maken met de frequenties waar naar je luistert. Sommige frequenties voelen beter als andere. Als je met een drum aan de slag gaat dan kun je opgaan in het ritme. Als je met tonen aan de slag gaat kun je opgaan in die toon. De mens heeft wel de neiging om steeds een nieuwe toon te willen horen en behoefte aan harmonie. Sommige combinaties van tonen kun je even horen en vragen om een oplossing. Het gaat dus niet over één specifieke frequentie maar over een combinatie van frequenties. De stemming is belangrijk zoals je weet. We zien graag dat jij de 432Hz stemming gebruikt maar er zijn meer gunstige stemmingen.

De Arcturians

* * *

Healing met Arcturians

Arcturian HealingOnlangs hebben de Arcturians aangegeven een healing te willen geven. Door ruimte te creëren en mensen bij elkaar te laten komen met de intentie een healing van de Arcturians te ontvangen ontstaat er een ‘landingsplek’ waar de healing kan plaatsvinden.

Iedereen die er voor open staat kan verbinding met de Arcturians maken, kan met hen communiceren en om een healing vragen. De begeleiding, de groepsenergie met de gezamenlijke intentie maakt dit wel een stuk makkelijker.

De Arcturians kunnen de energievelden waarnemen en zien waar de blokkades zitten. Deze kunnen ze op energetisch niveau helpen opruimen waarna het op fysiek of geestelijk niveau ook healing kan plaatsvinden. Het gaat ook gepaard met bewustzijnsgroei om duurzame verandering en verbetering te geven. Bewustwording van en integratie met je multidimensionele zelf. Zij willen informatie die daarbij helpt aan ons doorgeven.

* * *

Energietekening

Op 26 februari 2016 was Nicole Geertjens van De Ontluikende Bloem aanwezig bij een Arcturian Healing in de Heremiet. Zij heeft haar interpretatie van de energie van deze avond vastgelegd in een energietekening.

De bijbehorende boodschap was:Arcturian Energy

Vrede

Je pad ontvouwen naar je hogere doel

Er is meer ruimte gemaakt voor:
- Je eigen wijsheid
- (innerlijk) vertrouwen
- kracht
- rust
- voor wat er is
Kortom in balans zijn met jezelf.

Extra boodschap:
- steun
- ik ben bij jou (je bent niet alleen)

Wat je mee mag nemen naar de buitenwereld:
- Veerkracht
- Moed
- Kracht